Petrobell AB äger och driver idag fem bunkerfartyg; Långbjörn, Storbjörn, Bunkerbjörn, Lillbjörn och Sjöbjörn 9.

Med dessa fartyg når vi våra kunder snabbt och säkert i hela Stockholms skärgård. Namn

Signal

Kapacitet

Största längd

Största bredd

ProdukterLångbjörn

SDFK

160 m3

29,52 m

5,06 m

DieselBunkerbjörn

SDAR

95 m3

20,33 m

5,02 m

Diesel och bensinSjöbjörn 9

SHPW

110 m3

19,38 m

5,15 m

Diesel och bensinStorbjörn

SEKR

70 m3

18,2 m

5,01 m

Diesel och bensinLillbjörn

SFC-7422

25 m3

11,28 m

4,02 m

Diesel